ΕΠΩΝΥΜΙΑ: VETERIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Δ.Τ. VETERIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αρ.ΓΕΜΗ: 141653401000
ΑΦΜ: 800811204 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡ. 8, Τ.Κ. 14568, ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΗΛ. 210-3500800 – FAX: 210 6220384
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.300€
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 13, Τ.Κ. 14568, ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ)

2022

2021

2020

2019

2018

2017